Møltrup optagelseshjem

Støttefond

Mange af de personer, som besøger Møltrup Optagelseshjem i løbet af året, tegner sig som personligt støttemedlem af "Støttefond for Møltrup Optagelseshjem" ved at indbetale minimum 50 kr. til Støttefonden.
Støttemedlemmerne modtager som kvittering for et gavebeløb det årlige skrift "Meddelelser fra Møltrup Optagelseshjem", som er udkommet siden hjemmets start i 1912.
Støttefonden modtager også gerne testamentariske gaver.
Støttefonden betænkes også hvert år af mange menighedsråd landet over med en andel af Høstofferet fra sognekirkerne.

Der modtages hvert år en del pænt, brugt herretøj.
Enkelte effekter sendes videre til relevant nødhjælp.

Støttefondens giro: 733-1800
Støttefondens bank: Reg.nr.7670 konto 109 3702Meddelelser 2011Arv / testamentariske gaver

Vejledning i at støtte Møltrup med arv / testamentariske gaver.