Møltrup optagelseshjem

Sagsbehandler og lignende

Møltrup Optagelseshjem, der ligger v/ Vildbjerg mellem Holstebro og Herning, består af tre forskellige boformer. Vi tilbyder ophold efter både SEL § 107, § 108 og § 110.

Samtlige botilbud henvender sig til mænd over 18 år. For at være beboer på Møltrup, skal man desuden være indstillet på en rusfri tilværelse, da man ikke må have et aktivt misbrug af hverken alkohol eller stoffer.

ARBEJDSPLIGT

Grundpillen i mødet med beboerne er, at alle skal erfare, at der er brug for dem. Derfor udspringer den pædagogiske tilgang på Møltrup primært af arbejdsfællesskabet på de talrige værksteder (landbrug, markbrug, slagteri, madbutik, savværk, palleværksted, montage, køkken, etc..).

Der er arbejdspligt for beboerne. For pensionister justeres arbejdstiden og -opgaverne efter arbejdsevnen. For kontanthjælpsmodtagere er arbejdstiden 35 timer om ugen. Målet er gennem arbejdet dels at opøve restarbejdsevnen og dels at styrke den enkeltes myndiggørelse.

At Møltrup er bygget op omkring arbejde, bliver også afspejlet i personalesammensætningen. De fleste er faguddannede, fx tømrere, landmænd, køkkenassistenter eller lignende. Der er dog også sygeplejersker, pædagoger, diakoner, HK’ere og lærere ansat.

OPHOLDSPLAN

En del af tilbuddet på Møltrup er at få lavet en opholdsplan. Hvis beboeren ønsker det, sender vi opholdsplanen til sagsbehandleren, så den kan blive koordineret med § 141-handleplanen.

HUND

Der er mulighed for at medtage en hund på Møltrup. Den skal dog godkendes af Møltrup inden indskrivning. Hunden skal opholde sig i hunde- eller løbegården, når beboeren ikke går tur med den. Der er ikke mulighed for at have husdyr på værelserne

BESKRIVELSE AF TILBUD

OPHOLD EFTER SEL § 107 I LÆHEGNET

Dette tilbud henvender sig til beboere, der har fået afklaret de akutte problemstillinger, men som endnu ikke er klar til udflytning til egen bolig. De kan fx have brug for en periode med botræning i vores udslusningsboliger, eller behov for at bo i sovebygningen med støtte til rengøring, struktur af hverdagen og lign..

For at flytte i en udslusningsbolig vil der som hovedregel blive krævet en § 107-bevilling.
Man kan både komme udefra og blive indskrevet i Læhegnet, eller man kan være beboer på § 110-afdelingen og efterfølgende visiteres til Læhegnet.

I 2011 er den kommunale takst for ophold i Læhegnet kr. 357,- i døgnet.
Derudover har beboeren en egenbetaling til logi, der svinger mellem 2200 kr. og 2800 kr. pr. måned.

Herning kommune fører tilsyn med vores § 107-afdeling.

OPHOLD EFTER SEL § 108 I LINDELY

Møltrup driver i samarbejde med Herning kommune en § 108-boform, hvor der er plads til 10 beboere.

Målgruppen er de beboere, der har brug for støtte pga. fysiske, psykiske eller sociale problemer. Det er Herning kommune og Møltrup, der står for visitationen til disse pladser.

I 2011 er den kommunale takst for ophold i Lindely kr. 633,- i døgnet.
Derudover har beboeren en egenbetaling til kost og logi.

OPHOLD EFTER SEL § 110

Dette tilbud henvender sig til mænd med akutte sociale problemstillinger, fx hjemløshed, ensomhed, misbrug af alkohol, stoffer eller medicin. Beboerne skal være selvhjulpne. Hvis beboeren har brug for støtte til ADL-træning, ledsagelse til behandling og møder, jeg-støttende samtaler og lignende, kræver det en kommunal bevilling af § 85 støttetimer.

Visitationen til dette tilbud foretages af Møltrup. I nogle tilfælde vil vi bede om et forbesøg, før vi tager stilling til optagelse.