Møltrup optagelseshjem

Brænde

På Møltrup Optagelseshjem producerer vi brænde dels af træ fra egen skov og dels af indkøbt træ.

Brændet produceres af vore beboere i en save/kløvemaskine. Træet bliver afkortet i længde på ca. 30 cm, hvorefter det bliver kløvet. Brændet bliver tørret i sække eller kasser.

Vi producerer brænde i nåletræ og løvtræ (bøg og ask).
Vi lagerfører tørret brænde i både nåletræ og løvtræ i:
• Net á 1 kassemeter
• Løs til levering

AFHENTNING OG LEVERING

Du er meget velkommen til selv at afhente brændet, der bliver læsset i net indeholdende 1 kassemeter – svarende til, hvad en alm. trailer kan indeholde.
Vi kan også levere hos dig med tipvogn i læs med 4, 8 eller 12 kassemeter.

PRISER

Bøg/ask:
Nåletræ:
Levering:
550,- kr./ kassemeter inkl. moms
400,- kr./ kassemeter inkl. moms
200,- kr. for de første 15 km –
herefter 5,- kr. pr. kørt km inkl. moms

Ønskes anden længde end 30 cm, er prisen på træ +10%

BESTILLING OG YDERLIGERE INFO

For yderligere information og bestilling kontakt:
Georg Jensen: 30 35 26 18 / 97 13 18 00. E-mail: gj@moltrup.dk


moltrup_braendemoltrup_braende

FAKTA

LØVTRÆ

Løvtræ har den bedste brændværdi, hvilket giver en renere forbrænding og mindre aske
Løvtræ anbefales til:
• Brændeovn
• Pejs

NÅLETRÆ

Nåletræ kan være en fordel til mere specielle ovne og kedler som f.eks. masseovne, hvor det gælder om at få en høj temperatur hurtigt.
Nåletræ er også fint til bål og lignende.

KASSEMETER

1 kassemeter (1 kubikmeter, hvor brændestykkerne ligge løst mellem hinanden) = ca. 2/3 rummeter (stablet)

moltrup_braende