Møltrup optagelseshjem

Beboer på Møltrup

Møltrup Optagelseshjem er for dig, der er mand, er over 18 og har brug for et sted at bo pga. problemer med f.eks. misbrug, hjemløshed, ensomhed eller lignende. Desværre kan vi ikke modtage dig, hvis du er i behandling med subutex, metadon eller morfin-præparater.

En væsentlig forudsætning for at kunne føle sig hjemme på stedet er, at man kan leve under (- eller endnu bedre: At man kan finde sig godt med !) den "husorden" og det regelsæt, som er gældende på Møltrup Optagelseshjem.
Hertil hører bl.a. accept af det kristne grundlag, som stedet drives på - en accept af, at enhver beboer skal deltage i det daglige arbejde - og en accept af, at stedet skal være fri for alkohol, spiritus og rusmidler af enhver art.

ØKONOMI

Der er en opholdsbetaling på 125 kr. i døgnet for et værelse på mellem 7 og 12 m2 i vores sovebygning. Derudover har vi forskellige udslusningsboliger, hvor huslejen svinger mellem 1718 kr. og 5103 kr. Til udslusningsboligerne kan der søges om boligstøtte.

Det er også muligt at have en hund med på Møltrup, det koster 10 kr. i døgnet. Hunden skal opholde sig i hundegården, når du ikke går tur med den. Den skal være omgængelig og godkendes af forstanderen. Det er et krav at du selv passer din hund.

ARBEJDE

Som skrevet ovenover skal du være indstillet på at tage del i arbejdet på Møltrup. Møltrup kan ikke fungere hverken økonomisk eller praktisk, hvis ikke beboerne er med til at arbejde. Der er mange forskellige arbejdspladser, og vi finder ud af sammen, hvor du skal arbejde alt efter evner og interesser, og hvor vi har brug for din hjælp.
For pensionister tilpasses arbejdstiden og opgaverne til arbejdsevnen, for kontanthjælpsmodtagere er arbejdstiden 35 timer om ugen.
Du modtager dusør for arbejdet. Timelønnen er på 11 kr. Se mere om de forskellige arbejdssteder under "Værksteder/arbejdssteder"

MISBRUG

Du må ikke indtage eller være påvirket af alkohol eller stoffer, mens du er på Møltrup. Når du bliver indskrevet vil du blive bedt om at aflægge en urinprøve, og dette kan du også blive bedt om med jævne mellemrum, mens du bor hos os. Hvis en prøve viser, at du har indtaget stoffer, mens du bor hos os, fører det til omgående udskrivning. Det samme gælder, hvis du har drukket alkohol på stedet, eller er gået i sovebygningen eller udslusningsboliger, mens du har været påvirket.

HVORDAN BLIVER JEG BEBOER?

Du kan enten ringe på 97131800 og høre om der er plads, eller du kan komme lige fra gaden og få en seng. I sjældne tilfælde har vi ikke plads, men så prøver vi at hjælpe dig med at finde et andet sted at være.

Du kan læse meget mere om hverdagen på Møltrup i brochuren Velkommen til Møltrup Optagelseshjem.

Møltrup har både en aktiv beboer- og sportsforening samt sportsfiskerforening. Du kan se mere om sportsfiskerforeningen via følgende link: Møltrup sportsfirskerforeningInfo til nye beboere